Oblast rada: PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA • Savetovanje u svim pitanjima privrednog prava;
 • Registracija svih oblika privrednih društava, preduzeća sa elementima inostranosti, ogranaka i predstavništava inostranih firmi;
 • Reorganizovanje privrednih društava, promena statusa i pravne forme, pripajanja i spajanja;
 • Ugovori poslovnog prava, pregovori oko zaključenja ugovora i priprema nacrta istih;
 • Inominatni ugovori;
 • Pravilnici društava, Ugovori o radu;
 • Strana ulaganja;
 • Joint ventures;
 • Likvidacija;
 • Zastupanje u parničnim predmetima u privredi;
 • Zastupanje u privrednim predmetima pred Prekršajnim sudom;
 • Zastupanje u postupcima pred državnim organima i pred inspekcijama;
 • Radni sporovi;
 • Međunarodni drumski teretni saobraćaj;