Dušica Grba | Tim

Team Member

Dušica Grba

Advokat (Dipl.iur.)
 • 1998. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,31 (zvanje dipl. iur.); stipendista Vlade Republike Srbije; stipendista “JUGOPETROL”; Nagrada najboljim studentima BU (“Univerzitet bez stranaka”, 1998); postdiplomske studije na smeru međunarodno-privredno pravo;
 • 1999. godine – praksa kod Instituta za međunarodnu politiku i privredu (“Međunarodna politika”)
 • 1999-2008. godine radni odnos u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • 2001. godine položila pravosudni ispit SA ODLIKOM
 • 2008. godine - Član Advokatske komore Beograda
 • 2015. godine – punopravni Član AEA (Evropska asocijacija advokata)
 • 2015. godine - predstavnik Asocijacije “Justinian lowyers” za podruČje Republike Srbije
 • 2015 - član Komore italijnsko-srpskih privrednika
 • Jezik: spsko-hrvatski i engleski
Team Member

Radica Bogunović

Administrator drumskog saobraćaja
 • 2008. diplomirala na IRU-akademiji u Beograd
 • CPC – sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za rukovodioca drumskog saobraćaja za domaći i međunarodni drumski prevoz. (Posedovanje ove kvalifikacije potvrđuje IRU – akademija na svom web-sajtu pod šifrom diplomirani student: 8044966/J1 ili /P1)
 • Jezik: spsko-hrvatski i engleski
Team Member

Milica Topić

Advokat (Dipl. iur.)
 • Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.
Team Member

Marta Marinković

Pripravnik
 • Diplomirani pravnik
Team Member

Milutin Medić

Advokat (Dipl. iur.)
 • Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.
Team Member

Marina Mladjenović

Viši stručni saradnik
 • Diplomirani pravnik sa položenim prvosudnim ispitom
Team Member

Nadja Grba

Učenik
Team Member

Mirela Kragulj

Advokat (Dipl. iur.)
Team Member

Tatjana Marjanović

Advokat pripravnik
Team Member

Milica Cipranić

Advokat pripravnik
Team Member

Marko Marković

Advokat pripravnik
 • Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Klijenti:

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Grba-Prpic
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo